Kontinuálny monitoring dopravy, ovzdušia, hluku a prchavých látok v Mestskej časti Bratislava - Lamač

Znečisťujúce látky v ovzduší vstupujú do ľudského organizmu prostredníctvom vdychovaného vzduchu. Dospelý človek denne vdýchne 10 000 až 20 000 litrov vzduchu. Najmenšie častice a plyny sa dostávajú až do najhlbších častí pľúc a môžu preniknúť do krvi, a následne do všetkých častí ľudského organizmu. Dokážu sa dostať priamo cez nosovú dutinu do mozgu, kde sa dokonca môžu hromadiť.

Trojročné deti vdýchnu v pokoji dvakrát viac vzduchu na kilogram telesnej hmotnosti ako dospelí. Ich dýchacie cesty sú užšie a pľúca sú stále v štádiu vývinu. Preto sú problémy v dôsledku vdychovania znečisťujúcich látok u nich závažnejšie a dlhšie trvajúce.

Významným zdrojom znečistenia v mestskom prostredí je doprava. Preto sa Mestská časť Lamač rozhodla vytvoriť projekt, ktorý by získal informácie o stave znečistenia ovzdušia, stave hluku a intenzite dopravy na území mestskej časti. V rámci projektu sú získané dáta analyzované a budú v niekoľkých správach zverejnené verejnosti. Taktiež pre účely informovanosti a informovaných rozhodnutí ľudí žijúcich v Lamači ako i širšej a odbornej verejnosti vznikol tento portál, kde si je možné k meraným údajom dostať a pozrieť si ich v súbore vizualizácii, ktoré môžete nájsť pod týmto textom.